• 1
  • 5
  • 2
  • 3
  • 4

Praktische zaken

Alvorens materiaal naar Vetipath op te sturen verzoeken wij u voor een aantal zaken zorg te dragen.

Het cytologisch materiaal dient uitgestreken te zijn op 1 of meer objectglaasjes en na het drogen kunnen deze in objectglasverzendcontainers geplaatst worden. De verdere wijze van verpakking kunt u nalezen in de documenten die u onder de kop downloads aantreft.

Histologisch materiaal kunt u verzenden in een degelijk, kunststof buisje of pot. Deze dienen goed afsluitbaar te zijn en liefst nagenoeg onbreekbaar (bij het normale transport). Vetipath kan u dergelijk materiaal leveren. Deze buisjes of potjes behoren gevuld te zijn met een formaline oplossing (10%, hetgeen ongeveer gelijk is aan een 4.0 % formaldehyde oplossing). De hoeveelheid weefsel t.o.v. de hoeveelheid formaline dient 1:10 te zijn teneinde afdoende en spoedige fixatie van het weefsel te bewerkstelligen. De verdere wijze van verpakking kunt u nalezen in de downloads.

Alvorens een sectie in te sturen verzoeken wij u met ons telefonisch contact op te nemen.

Bij een dergelijke zendingen van diagnostisch materiaal verzoeken wij een inzendformulier bij te voegen met de benodigde gegevens van dierenarts, eigenaar, dier, anamnese e.d..

Als alternatief kunt u een zending digitaal aanmelden . Na inloggen op de website kunt u al deze gegevens die u anders op het inzendformulier zou beschrijven, nu rechtstreeks in ons database systeem inbrengen. Er kunnen zo geen misverstanden meer ontstaan bij het lezen van de inzendformulieren. U kunt het ingevoerde ook uitprinten. Het monster krijgt dan alvast een PA nummer, hetgeen u ook op het potje of objectglasverzendcontainer kunt noteren.

Indien u nog geen loginnaam en wachtwoord heeft , kunt u die via het contactformulier aanvragen.

Vetipath streeft ernaar om bij cytologische onderzoeken op de dag van binnenkomst van het materiaal bij Vetipath, u al uitslag te geven. Dat kan per fax of e-mail.

Voor histologische onderzoeken geldt dat het onderzoek 1 werkdag in beslag neemt, hetgeen betekent dat u op de werkdag na de werkdag van binnenkomst u uitslag kunt verwachten. Bij weefsel dat i.v.m. de hardheid moet worden ontkalkt of bij aanvullende kleuringen of onvoldoende fixatie van het weefsel, kan het 1 of enkele dagen langer duren. U ontvangt daarvan bericht in de vorm van een tussenrapport.

Vetipath factureert 1 x per maand, waarbij er aan u, indien u toestemming heeft gegeven tot automatische incasso (zie downloads), geen administratiekosten worden berekend, onafhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag.