• 1
  • 5
  • 2
  • 3
  • 4

Immunohistochemie en het mastcelpanel

In het kader van histologisch onderzoek wordt gebruikt gemaakt van histochemische kleuringen. Naast deze kleurtechnieken komen er steeds meer immunohistochemische kleuringen beschikbaar.

In de Immunohistochemie wordt gebruik gemaakt van antilichamen tegen bepaalde cellulaire en extracellulaire moleculen, zoals “intermediate filaments”, celeiwitten en secretoire substanties.

Met behulp van secundaire antilichamen en daaraan gekoppelde kleursystemen kan een binding van het primaire antilichaam met het antigeen in de coupe worden aangetoond.

Immunohistochemie speelt een belangrijke rol bij typering van tumorcellen en tumortype zodat met die verkregen informatie een zo specifiek mogelijke behandeling gegeven kan worden. Ook voor het bepalen van de prognose van een bepaalde tumor kan dit onderzoek van waarde zijn. Ook kunnen met immunohistochemische technieken infectieuze agentia zoals bijvoorbeeld het Parvovirus worden aangetoond.

Voorbeelden van immunohistochemische kleuringen zijn: CD3 (T-lymfocyten), CD79a (B-lymfocyten) en pancytokeratine (epitheel).

Naast deze kleuringen biedt Vetipath ook de mogelijkheid om bij mastocytomen, aanvullende kleuringen te laten verrichten om meer informatie te verkrijgen omtrent de mogelijke prognose van een dergelijke tumor.

Dat gebeurt met behulp van een marker van differentiatie van de cellen en een marker van proliferatie (resp. C-Kit en Ki67) en als derde een bepaling van de mitose-index.