• 1
  • 5
  • 2
  • 3
  • 4

Cytologisch onderzoek

Het betreft hier onderzoek van materiaal dat is verzameld en vervolgens uitgestreken of op andere wijze verdeeld op 1 of meer objectglaasjes.
Dit materiaal kan met behulp van een dunne naald aspiratie biopt (DNAB) verzameld zijn uit een proces in of onder de huid maar kan ook, bijvoorbeeld onder echobegeleiding, afgenomen zijn uit inwendige structuren of organen.
Ook kunnen vloeistoffen bemonsterd worden , zoals bijvoorbeeld uit borst- of buikholte of uit gewrichtsholtes.
Het verzamelde materiaal dient vervolgens op een objectglaasje te worden gebracht en zo dusdanig verdeeld dat er uiteindelijk een dunne laag cellen of andere diagnostisch materiaal overblijft. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van het uitstrijken op de manier waarop bloeduitstrijkjes gemaakt worden.

Vloeistoffen dienen direct uitgestreken te worden en vervolgens afgecentrifugeerd waarna van het eventueel aanwezige sediment ook uitstrijkjes gemaakt kunnen worden. 
Cytologisch onderzoek is onderzoek waarbij de afname van het materiaal in de regel weinig invasief of belastend is voor de patiënt. Het nadeel van deze techniek is echter dat niet altijd voldoende diagnostisch materiaal verzameld kan worden. Dit hangt samen met de aard van het bemonsterde proces maar ook bijvoorbeeld met de techniek.
Zelfs als er voldoende cellen of andere materiaal voorhanden is, kan het voorkomen dat er nog geen definitieve diagnose gesteld kan worden doordat beoordeling van celverband, begrenzing van belang zijn voor een bepaalde diagnose. 

Vetipath : Vrijwel altijd ontvangt u , als dierenarts, uitslag van cytologisch onderzoek op de dag van ontvangst van het monster door Vetipath.